Ocena brak

KONSTYTUCJE POLSKI - Konstytucja Księstwa Warszawskiego

Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011

Nadana 1807 przez cesarza Napoleona I, głosiła równość wszystkich wobec prawa, znosiła poddaństwo chłopów (bez uwłaszczenia), wprowadziła administrację na wzór francuski; zapoczątkowała prawną likwidację systemu feudalnego na ziemiach polskich.

Podobne prace

Do góry