Ocena brak

KONSTYTUCJE POLSKI - Konstytucja 3 maja

Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011

Pierwsza w Europie nowoczesna ustawa zasadnicza uchwalona 1791 na Sejmie Czteroletnim; pozostawiła ustrój stanowy, osłabiając pozycję magnaterii; zmniejszyła rolę senatu, zniosła liberum veto, wolną elekcję, zakazała tworzenia konfederacji, wzmocniła władzę wykonawczą, wprowadziła odpowiedzialność rządu przed sejmem; rozszerzyła prawa mieszczan; chłopom zapowiadała "opiekę prawa i rządu"; obalona 1792 przez interwencję rosyjską i konfederację targowicką.

Podobne prace

Do góry