Ocena brak

Konstytucja W .Brytanii

Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011

-tworzy całokształt norm dotyczących podstaw politycznego ustroju państwa

-na system źródeł prawa konstytucyjnego składa się:

-prawo zwyczajowe: jest częścią pisanego powszechnego prawa zwyczajowego, efektem jego obowiązywania są następujące instytucje polityczne: parlament, Tajna Rada, prerogatywy królewskie oraz zasada zwierzchnictwa parlamentu

-orzecznictwo sądów – postanowienia sądów powszechnych, odnoszące się do wykonywania prerogatyw królewskich, sądy przy pomocy instytucji desuetudo (sąd określa, że danego prawa już nie ma) określają na podstawie własnej interpretacji prawa zwyczajowego i pisanego obecny zakres prerogatyw

-konwenanse konstytucyjne – zamierzony i powszechnie uznany sposób zachowania się określonej sytuacji, traktowany jako prawna reguła działania : kształtują się w ramach jednorazowych rozstrzygnięć , związanych ze stosowaniem konstytucji

-prawo pisane – akty prawne pochodzące z parlamentu i ustawodawstwo europejskie oraz piśmiennictwo autorytetów prawniczych

Podobne prace

Do góry