Ocena brak

Konstytucja USA

Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011

- składa się ze wstępu i 7 artykułów 

- dwa pierwsze artykuły dotyczą władzy ustawodawczej, tzn. Kongresu oraz władzy wykonawczej – prezydenta oraz pozycji sądów federalnych

- art. IV dotyczy relacji władzy federalnej i stanów

- art. V reguluje sposób zmiany konstytucji

procedura ta wymaga wniosku 2/3 izb Kongresu lub zwołania konwencji konstytucyjnej celem wprowadzenia poprawek do konstytucji na wniosek legislatur 2/3 stanów

• zmiany konstytucji wymagają akceptacji 3/4 stanów

- art. VI określił podstawowe zręby systemu pisanych źródeł prawa, zaliczając do najwyższego prawa Unii konstytucję i zgodnie z nią wydane ustawy Stanów Zjednoczonych oraz wszystkie traktaty zawierane z innymi państwami

- art. VII stwierdza, że konstytucja wchodzi w życie po przyjęciu jej przez co najmniej 9 stanów

Zasada podziału władz zakłada, że:

- aparat państwowy realizuje trzy odrębne funkcje: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą

- każdej z nich powinna odpowiadać aktywność odrębnego organu państwowego (istnieje zasada niepołączalności funkcji i stanowisk

- powinien istnieć system hamulców i równoważenia się poszczególnych organów państwa, uniemożliwiający dominację któregoś z nich nad pozostałymi

Podobne prace

Do góry