Ocena brak

KONSTYTUCJA UKRAINY

Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011

28.06.1996 rok Rada Najwyższa przystąpiła do uchwalenia konstytucji. Uchwaliła nową konstytucję 315 głosami deputowanych popierających i przy 36 głosach odrzucających projekt konstytucji z poprawkami, która weszła w życie. Akt uchwalenia Konstytucji Ukrainy jest wydarzeniem przełomowych w historii ukraińskiej niepodległości. Konstytucja Ukrainy składa się z 161 artykułów. Tekst został poprzedzony preambułą i podzielony na 15 rozdziałów.

Rozdział I - obejmuje zasady ogólne

II – zawiera katalog praw, wolności i obowiązki człowieka

III – reguluje ogólne zasady prawa wyborczego

IV – kompetencje i zasady działania Rady Najwyższej oraz prawa i obowiązki deputowanych

V – tryb wyboru i uprawnienia Prezydenta

VI – uprawnienia Gabinetu Ministrów oraz innych organów władzy wykonawczej

VII i VIII – regulują organizację i funkcjonowanie prokuratury i sądownictwa

IX – normuje ustrój terytorialny Ukrainy

X – podstawy Konstytucyjne ustroju Autonomicznej Republiki Krymu

XI – reguluje zasady samorządu terytorialnego

XII – reguluje statut Sądu Konstytucyjnego Ukrainy

XIII – zostały określone procedury wprowadzenie zmian do Konstytucji Ukrainy

XIV i XV – zawierają przepisy końcowe i przejściowe

Rozdział I, III, XIII ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Rada Najwyższa Ukrainy, a następnie zatwierdza ją naród w ogólno ukraińskim referendum.

Podobne prace

Do góry