Ocena brak

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Autor /Liliana Dodano /26.03.2011

 

Nazwa „konstytucja” pochodzi od łacińskiego słowa constitutio – ustrój.

Współcześnie nazwę konstytucji nosi ustawa zasadnicza państwa. Jest to ustawa wyposażona w najwyższą moc prawną.

Określa ona podstawowe zasady ustroju politycznego państwa. Unormowana jest w niej w głównych zarysach struktura organów państwowych i sposób ich powoływania, kompetencje tych organów oraz ich wzajemne związki, wreszcie podstawowe prawa i obowiązki obywateli.

Z punktu widzenia systemu źródeł prawa jest ustawą, ale ustawą o szczególnym znaczeniu, ustawą zasadniczą.

O pierwszoplanowej roli konstytucji w systemie prawnym decydują dwie zasady:

  1. Konstytucja może być zmieniona tylko w szczególnym trybie, nie stosowanym przy uchwalaniu innych ustaw, który charakteryzuje się zwiększonym quorum i koniecznością uzyskania kwalifikowanej większości głosów.

  2. Wszystkie akty prawne w państwie muszą być zgodne z konstytucją.

Konstytucja stanowi prawną podstawę działalności wszystkich organów w państwie. Sejm, Senat, Prezydent i inne naczelne organy państwowe w Polsce czerpią upoważnienie do swej działalności z konstytucji RP.

Konstytucja RP została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe, tzn. połączone izby Sejmu i Senatu w dniu 02.04.1997 r., a następnie przyjęta w ogólnokrajowym referendum.

Podobne prace

Do góry