Ocena brak

Konstytucja Niemiec

Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011

- 23 maja 1949 r. 

- nosi nazwę Ustawy Zasadniczej, co miało podkreślać jej tymczasowość.

- składa się ze 146 artykułów zawartych w 12 rozdziałach, poprzedzonych wstępem

- Konstytucję nowelizowano 40 razy

* najważniejsza poprawka 17 – odnośnie stanu wyjątkowego Zmiana konstytucji

- konstytucja przyjmuję niezmienność pewnych zasad

* zasada federalizmu

* zasada państwa socjalnego

* podstawowe zasady demokracji (wyrażone w art. 1 i 20)

* zasada podziału władz oraz praworządności

- konstytucja sztywna

- normalna zmiana konstytucji –(nie precyzuje kto może wnieść wniosek) wniosek o zmianę konstytucji -> przyjęcie go większością 2/3 głosów przez Parlament i Radę Związkową

- pośrednia zmiana – przy ratyfikowaniu umów międzynarodowych lub z zakresu stosunków okupacyjnych wystarczy ogólna deklaracja parlamentu, iż umowy nie stoją w sprzeczności z konstytucją.

Podobne prace

Do góry