Ocena brak

Konstytucja formalna a materialna

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Konstytucja materialna – całokształt norm prawnych mających za przedmiot ustrój polityczny państwa, bez względu na ich charakter prawny i formę aktów prawnych, w których są zawarte (ustawy, uchwały parlamentu, zwyczajowe prawo konstytucyjne). Przykładem takiej konstytucji jest Konstytucja Wielkiej Brytanii. Jest to także zakres przestrzegania norm konstytucyjnych w praktyce (wykład).

Konstytucja formalna – akt pisany, ustawa zasadnicza zawierająca normy o najwyższej mocy prawnej, regulujące podstawy ustroju politycznego i społecznego, uchwalana przez powołany do tego organ i zmieniana w szczególnym trybie. Konstytucję w tym znaczeniu może stanowić kilka ustaw o szczególnej mocy prawnej, ściśle ze sobą związanych i tworzących integralną całość. Z reguły jednak we współczesnych państwach jest to jeden akt prawny wyróżniony szczególną nazwą „Konstytucja”.

Karl Loewenstein wymienił 3 rodzaje konstytucji materialnej:

  • normatywne – w pełni przestrzegane,

  • nominalne – nie są w pełni przestrzegane, ale są drogowskazem zmian ustrojowych i mają szanse zostać k. normatywnymi w przyszłości,

  • semantyczne – formalizujące rządy jednostki, zgromadzenia, jednej partii lub junty (czyt. hunty) wojskowej,

Podobne prace

Do góry