Ocena brak

KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - TYPY TEORII

Autor /Edzio Dodano /10.06.2011

Niegdyś na metapoziomie teorie polityczne dzieliły się na: (podział europejski)

 1. normatywne

 2. empiryczno – analityczne

 3. dialektyczno – krytyczne

W latach 60’ u USA pojawił się analogiczny do europejskiego trójpodział:

 1. teorie historyczne

 2. normatywne

 3. empiryczne

Obecnie dawna triada stanowisk meta teoretycznych przeżyła się, i w mocy pozostaje podział dwoisty:

 1. teorie normatywne

 2. empiryczno- analityczne

TEORIE NORMATYWNE

 • próbowały nawiązać do klasycznej, arystotelesowskiej teorii polityki

 • często stoją w opozycji do prób neopozytywistów, by politologię traktować jak wiedzę, która dawły rezultaty równie dokładne jak ma to miejsce w naukach przyrodniczych

 • w teoriach normatywnych celem poznania jest działanie, nie zaś poznanie dla samego siebie

 • normatywno-statystyczne podejście do języka (niechęć do technicznego słownictwa pozytywistów)

TEORIE EMPIRYCZNO – ANALITYCZNE

 • nazywane również teoriami dedukcyjno – empirycznymi

 • bazują na neopozytywistycznej logice nauki

 • koncepcja empiryczna tylko wtedy zasługuje na miano teorii gdy jest systematyczna, co znaczy że pozwala wyjaśniać i przewidywać zjawiska poprzez formalnie niesprzeczne wewnętrznie rozumowanie

 • trzeba oddzielać sądy o wartościach i sady o faktach, za naukowe uznając tylko te ostatnie

Podobne prace

Do góry