Ocena brak

KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - TEORIA W JĘZYKU NAUKOWYM

Autor /Edzio Dodano /10.06.2011

Teoria może być traktowana jako

  • historia myśli politycznej, historia stosunków politycznych – badacze posługują się terminem teoria, analizując historię wybranych poglądów podzielanych w danym czasie

  • Metodologia – czyli jako analiza teorii jako rezultatu działalności badawczej

  • Podejście heurystyczne: gdy teorie traktuje się tak, jakby była paradygmatem będącym „sposobem w jaki należy patrzeć” na dana problematykę, a więc jak na ogólny zestaw dyrektyw odnoszących się do sposobów badania rzeczywistości politycznej

  • Filozofię społeczną- teoria bywa w tym przypadku określana jako „studium filozoficzne”, polityczne rozważania u podstaw których leży jakaś filozoficzna koncepcja postrzegania natury ludzkiej, istoty władzy, społeczeństwa

  • Schemat pojęciowy – jako zbiór kategorii analitycznych, jako siatka pojęć i definicji, organizujących poznanie i językowa prezentację danego wycinka rzeczywistości

  • Opisową charakterystykę zjawisk politycznych – co sprowadza ją do roli komentarza czy uogólniającej interpretacji wyników badań . W tej sytuacji za teorię polityki uznaje się zbiór propozycji opisujących zjawiska polityczne w postaci uogólnień i generalizacji wyprowadzanych drogą indukcji z obserwacji i doświadczeń empirycznych oraz na podstawie studiów porównawczych dotyczących przypadków z przeszłości.

Podobne prace

Do góry