Ocena brak

KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - TEORIA

Autor /Edzio Dodano /10.06.2011

(wg P. Sztompki): Każdy taki i tylko taki rezultat badawczy, który pełni funkcję wyjaśniającą.

Zadaniem teorii jest stworzenie spójnego ( całościowego) opisy rzeczywistości mającego charakter przyczynowo skutkowy Jak wynika z samej definicji, funkcja wyjaśniająca jest szczególnie istotna, ponieważ warunkuje możliwość trafnej realizacji innych funkcji.

Z wykładu:

Teoria polityki nie jest spójnym łańcuchem zdarzeń / teorii przyczynowo skutkowych. Jest wiele uzupełniających się lub konkurujących ze sobą teorii.

2 znaczenia Teorii Polityki:

  • Funkcjonalny – odnosi się do tego JAK jest

  • Normatywny - odnosi się do tego JAK powinno być

2 tendencje:

  • Poszukiwanie tendencji/ zależności o charakterze politologicznym

  • Skupienie się na szczegółowym wyjaśnieniu konkretnych zjawisk (nurt bardziej użyteczny)

Podobne prace

Do góry