Ocena brak

KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - STRUKTURA TEORII

Autor /Edzio Dodano /10.06.2011

Struktura teorii - szczególny układ elementów składowych tej formy. Traktowany jako zbiór obiektów językowych, które zostają poddane wielokierunkowej analizie logicznej.

Wg. K. von Beyma Teoria zawiera 3 elementy:

 1. System wzajemnie powiązanych wypowiedzi na temat określonego wycinka rzeczywistości politycznej

 2. Informacje o założeniach i warunkach brzegowych

 3. Możliwość tworzenia hipotez co do przyszłych wydarzeń i zmian

Elementy teorii wg. Mozer - Krauz:

 1. Język teorii

 2. zbiór zdań przyjmowanych jako twierdzenia czy też prawa teorii

 3. zestaw środków dowodowych (formalnych) stosowanych na gruncie danej teorii przy uzasadnianiu prawdziwości jednych zdań na podstawie innych

 4. procedury empirycznego rozstrzygania prawdziwości zdań

 5. zasięg teorii – czyli zbiór wszystkich systemów empirycznych, które dana teoria opisuje i wyjaśnia

  Podobne prace

  Do góry