Ocena brak

KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - NATURA TEORII NAUKOWYCH

Autor /Edzio Dodano /10.06.2011

  • Teorie musza być formułowane w sposób abstrakcyjny, czyli nie może dotyczyć jednostkowych zdarzeń ale ogólnych właściwości i procesów, możliwie ponadczasowych i uniwersalnych

  • Posługują się językiem zdyscyplinowanym, często matematycznym. Chcąc unikać wieloznaczności pojęć badacze nauk społecznych często podejmują trud tworzenia własnych pojęć i wyrażeń możliwie ostro zdefiniowanych

  • Wymóg najważniejszy: takie zaprojektowanie teorii, aby mimo abstrakcyjnego sformułowania nie była oderwana od tego co empiryczne, korespondowała z faktami określonych układów empirycznych i poddawała się systematycznemu testowaniu za pomocą powtarzalnych metod

Podobne prace

Do góry