Ocena brak

KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - JĘZYK TEORII

Autor /Edzio Dodano /10.06.2011

Rodzaje terminów:

Terminy empiryczne : pozwalają opisać to co jest rzeczywiste, zjawiskowe, co oddziaływuje na zmysły obserwatora jak bodziec.

Terminy teoretyczne: opisują to co przed ludzkimi zmysłami jest ukryte

Pojawia się problem „przekładalności” języka, za pomocą którego usiłuje się wyrazić to co jest bezpośrednio uchwytne zmysłowoi to co wprawdzie jest dostępne zmysłowo, ale tylko w sposób pośredni. W związku z tym powstało wiele teorii i paradoksów np.:

  • dogmat redukcjonizmu” – jego przedstawiciele domagają się , aby każdemu zdaniu z terminem teoretycznym odpowiadał zbiór zdarzeń obserwowalnych, który by pozwalał potwierdzać lub podważyć prawdziwość tego zdania

Jak dotąd nikomu nie udało się rozwiązać tego problemu, wciąż istnieją wątpliwości czy teoria odnosi się tylko do języka złożonego z terminów empirycznych czy tez z terminów teoretycznych. Obecnie oczekuje się, aby teoria w naukach empirycznych wszystkie podstawowe terminy teoretyczne miała połączone regułami korespondencji z pojęciami empirycznymi, ( ale dopuszcza się istnienie wyjątków zwłaszcza w teoriach empirycznych ścisłego przyrodoznawstwa)

Podobne prace

Do góry