Ocena brak

Konstrukcja prawna umowy pożyczki

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Przez umowę pożyczki pieniężnej bank zgodnie z art. 720 k.c. zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się pieniądze zwrócić.

Na podstawie umowy pożyczki przenoszona jest własność określonej ilości pieniędzy.

Bank przyznaje pożyczkę bez określenia celu jej przeznaczenia.

Pożyczka wypłacana jest jednorazowo.

Do umów pożyczek pieniężnych zawieranych przez bank stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zabezpieczenia spłaty i oprocentowania kredytu.

Bank może odstąpić od umowy pożyczki i odmówić wydania pieniędzy, jeśli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego biorącego pożyczkę.

Podobne prace

Do góry