Ocena brak

KONSTRUKCJA MANDATU PRZEDSTAWICIELSKIEGO

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Dwa modele mandatu:

1) MANDAT WOLNY – wg zasady, że deputowany jest reprezentantem całego narodu, a nie swoich wyborców

Zasady:

- deputowany nic może być prawnie związana wolą swoich wyborców

- nie może zdawać sprawy swoim wyborcom ze swojej działalności

- nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed swoimi wyborcami, nic może być przez nich odwołany.

2). MANDAT IMPERATYWNY- ( związany)

-jest prawnie związany wolą swoich wyborców

- musi zdawać sprawę z działalności

- może być odwołany przez wyborców

W konstytucji mandat wolny ale poseł powinien utrzymywać więź z wyborcami. Warunki wykonania mandatu:

- ochrona socjalna

- ochrona prawna (trwałość stosunku pracy )

- uposażenie ( = wynagrodzenie podsekretarza stanu )

- dieta ( na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zawodu 30% miesięcznego uposażenia )

- ryczałty ( na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur)

- odprawy ( 3 uposażenia ) i bezpłatna komunikacja

Podobne prace

Do góry