Ocena brak

KONSTRUKCJA IMMUNITETU DEPUTOWANEGO

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

IMMUNITET- to szeroko rozumiana ochrona prawna i socjalna (immunitas: uwolnienie od obciążeń ) Może być: - Materialny wymiar ( immunitet nieodpowiedzialny )- polega na uchyleniu odpowiedzialności ( art., 105 ) Poseł lub Senator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za działania wynikające z wykonywania mandatu ani w czasie trwania mandatu ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność odpowiada tylko dyscyplinarnie przed Sejmem. Pociągnięty wtedy gdy narusza prawa osób trzecich, za zgodą Sejmu lub Senatu. Formalny wymiar- ( procesowy, immunitet nietykalności) Poseł lub Senator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej i kano-administracyjnej bez zgody Sejmu lub Senatu.

Chroni też przed przymusem aresztowaniem i zatrzymaniem oraz ograniczeniem w jakikolwiek odpowiedzialności osobistej. Jeżeli naruszenie mienia prywatnego wniosek sporządzany i podpisany przez adwokata, jeżeli w sprawie publicznej wniosek wnoszony jest za pośrednictwem Prokuratora Generalnego. Wniosek - Prezydium Sejmu - Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich - Sejm (rozpatruje większością 2\3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów).

Nie można zrzec się immunitetu parlamentarnego. ( Jeżeli parlamentarzysta złapany na gorącym uczynkuzatrzymanie ale Marszałek może go zwolnić ).

Podobne prace

Do góry