Ocena brak

Konstrukcja i klasyfikacja kontraktów nienazwanych

Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011

Klasyfikacja justyniańska:

  • do ut des przeniesienie własności rzeczy by w zamian uzyskać inną (zamiana)

  • do ut facias – przeniesienie własności rzeczy by w zamian uzyskać wykonania czynności (facere) (darowizna z polecenia),

  • facio ut des – wykonanie czynności by w zamian uzyskać rzecz (kontrakt estymatoryjny)

  • facio ut facias – wykonanie czynności by w zamian uzyskać wykonanie innej czynności (ugoda, transactio)

W prawie justyniańskim przysługiwała tu actio praescriptis verbis powodowi który wykonał świadczenie o świadczenie wzajemne. Podobnie jak w kontraktach realnych zaskarżalność następuje dopiero w chwili przekazania rzeczy (chyba, że chodzi o facere), przez co kontrakty nienazwane nazywa się też realnymi nienazwanymi.

Podobne prace

Do góry