Ocena brak

KONSTANTYNOPOLA OBLĘŻENIE 717-718.

Autor /muszyn Dodano /02.08.2012

W 717 licząca 80 tysięcy żołnierzy armia muzułmańska pod wodzą Maslamy, brata kalifa wyruszyła z Pergamonu (Bergama), miasta zdobytego przez muzułmanów w cza­sie BIZANTYJSKO-MUZUŁMAŃSKIEJ WOJNY 698-718, przeprawiła się przez Hellespont (Dardanele) i w lipcu rozpoczęła oblężenie Konstantynopola (Stambułu), sto­licy cesarstwa bizantyjskiego. Cesarz Leon III (680P-741) użył ognia greckiego - palnej mieszaniny siarki, ropy naftowej, smoły, żywicy, saletry - co zmusiło oblegających do trzymania się z dala od murów miasta. We wrześniu 717 wódz Sulejman przypro­wadził posiłki jakoby 2000 wojennych ok­rętów, i przeprawił przez Hellespont rzeko­mo dalszych 80 tysięcy żołnierzy, jednak po ich wysadzeniu na brzeg flota arabska zo­stała pobita przez bizantyjską. Muzułmanie założyli obóz zimowy, a wiosną 718, po nadejściu posiłków rzekomo 50 tysięcy żoł­nierzy, przypuścili szturm, który został odparty. W czerwcu (?) flota arabska została zwyciężona na wodach Bosforu, a armia pod Chalcedonem. Bułgarzy, związani wów­czas z cesarstwem bizantyjskim sojuszem przeciw Arabom, pod wodzą chagana Ter-belisa (wzmian. 710-720) wkroczyli do Tra-cji i w lipcu (?) rozbili Arabów w pobliżu Adrianopola. W sierpniu 718 armia muzuł­mańska ścigana przez wojska Leona, rozpo­częła odwrót przez Azję Mniejszą. Flota muzułmańska z dużą liczbą żołnierzy na pokładzie opuściła port, ale została później niemal całkowicie zniszczona przez burzę.

Podobne prace

Do góry