Ocena brak

Konsorcjum i konglomerat jako formy koncentracji gospodarczej

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Konsorcjum- porozumienie dwóch lub więcej samodzielnych podmiotów gospodarczych, na mocy którego zobowiązują się one do wspólnego wykonywania określonego przedsięwzięcia gospodarczego na rzecz oznaczonej osoby( inwestora).

Członkowie konsorcjum dzielą się zadaniami , każdy wykonuje zadania we własnym imieniu i na własny rozrachunek. Obowiązuje umowa o powołaniu konsorcjum.

Konglomerat – dość luźny związek kapitałowy różnorodnych przedsiębiorstw lub ich grup zorganizowanych głównie w formie koncernu. Specjalizacja poszczególnych podmiotów minimalizacja wpływu, zmian kierunkowych, większa szansa przetrwania kryzysu.

 

Konsorcjum jest umownym związkiem całkowicie niezależnych przedsiębiorstw utworzonych w celu przeprowadzeniu, jednej większej operacji, jeżeli wymaga ona zaangażowania większego kapitału, którego nie może zgromadzić jedno przedsiębiorstwo. Zadanie, jakie konsorcjum ma do wykonania, są zazwyczaj wyraźnie określone rzeczowo oraz w czasie i po ich wykonaniu konsorcjum ulega likwidacji. Najczęściej spotyka się konsorcja bankowe, których celem jest finansowanie dużych przedsięwzięć gospodarczych lub wyemitowanie papierów wartościowych. Konglomerat-dość luźny związek kapitałowy różnorodnych przedsiębiorstw lub ich grup, wyspecjalizowane przedsiębiorstwa.

Podobne prace

Do góry