Ocena brak

Konsorcjum bankowe kredytowe

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Banki w celu wspólnego udzielania kredytu mogą zawrzeć umowę o utworzeniu konsorcjum bankowego. W umowie banki ustalają warunki udzielenia kredytu i jego zabezpieczenia oraz wyznaczają bank umocowany do zawarcia umowy kredytu. Banki te ponoszą ryzyko związane z udzielonym kredytem proporcjonalnie do wysokości wniesionych środków finansowych do wspólnie udzielonego kredytu.

Konsorcja takie mają stały charakter, co wynika z ciągłego dużego zapotrzebowania na kapitał ze strony organizacji gospodarczych, którego zaspokojenie przekracza możliwości pojedynczego banku.

Podobne prace

Do góry