Ocena brak

Konsolidacja śladów pamięciowych

Autor /kawosz Dodano /07.01.2013

Zgodnie z poglądami wielu ncurofizjologów jest to proces długotrwały i przebiega etapowo. Pierwszy etap, trwający od około 30 min do 1 godz, od momentu wytworzenia się świeżego śladu, polega na silnym wzbudzeniu układu siatkowatego. Drugi etap przebiega wolniej, w ciągu kilku godzin, a pełne jego zakończenie ma miejsce podczas paradoksalnej fazy snu; zachodzą wówczas procesy syntezy kwasów nukleinowych i białek ( biochemiczne podłoże pamięci). Istnieje kilka teorii wyjaśniających mechanizm k.ś.p.: (1) teoria funkcjonalna L. de Nó, zgodnie z którą podstawę przechowywania śladu pamięciowego stanowi rewer-beraeyjna czynność bioelektryczna w obrębie neuronów; (2) teorie strukturalne: (a) teoria międzyneuro-nowa twierdząca, iż k.ś.p. jest związana z tworzeniem się zmian strukturalnych w obrębie pęcherzyków synaptycznych, wypustek obocznych (kolatera-li) i kol bek końcowych; zmiany te doprowadzają do pojawienia się nowych synaptycznych połączeń między neuronami; (b) teoria wcwnąlrzneuronowa zakładająca, iż podstawę zapamiętywania stanowią przemiany biochemiczne zachodzące w obrębie neuronu; (c) teoria pozane u tonowa głosząca, że bezpośredni wpływ na kodowanie informacji w pamięci mają procesy zachodzące między neuronami a otaczającymi je komórkami glcjowymi, które dzięki elektrycznemu potencjałowi spoczynkowemu modyfikują aktywność neuronów. 

Podobne prace

Do góry