Ocena brak

Konsolidacja demokracji

Autor /Leon Dodano /22.07.2011

a) Konsolidacja demokracji – ostatnią FAZĄ DEMOKRATYZACJI, zakończeniem tranzycji

m.in. u D. Rustowa:

  1. faza preparacyjna (inicjacyjna),

  2. faza demokratycznej transformacji,

  3. właśnie faza konsolidacji demokracji).

P.C. Schmitter mówił o teorii konsolidacji (consolidology) jako subdyscyplinie politologii.

Teorii traktujących o konsolidacji jest równie wiele jak teorii tranzycyjnych.

Przedmiotem zainteresowania badaczy konsolidacji jest poziom, zakres oraz drogi instytucjonalizacji procedur nowego systemu.

b) Konsolidacja może być też definiowana jako OKRES, kiedy system się wzmacnia i może zapobiegać możliwym kryzysom lub je rozwiązywać.

Trudno wyznaczyć początek procesu konsolidacji, jego efekt (osiągnięcie demokracji dojrzałej), a także wskazać warunki, jakie spełnia system, by móc określić go jako skonsolidowaną demokrację.

Podobne prace

Do góry