Ocena brak

Konsolidacja banków spółdzielczych

Autor /Emma Dodano /07.04.2011

 

W ciągu najbliższych lat w sektorze bankowości spółdzielczej kontynuowane będą (choć ich dynamika zapewne nieco osłabnie) działania konsolidacyjne polegające na łączeniu się banków.

Przewiduje się , że w latach 2001- 2002 liczba banków spółdzielczych zmniejszy się jeszcze o około 100. Tyle banków, prawdopodobnie, nie osiągnie samodzielnie minimum kapitałowego, które z końcem 2001 r. wynosiło 300 tys. euro.

Czynnikiem determinującym proces łącze banków jest konieczność osiągnięcia progów kapitałowych wyznaczonych przez przepisy ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych. Termin osiągnięcia następnego progu kapitałowego, w wysokości 500 tys. euro, przypada na 3 grudnia 2005 r. (obecnie ten próg spełniają 252 banki), kolejny zaś – w wysokości 1 mln euro Œ przypada na 3 grudnia 2010 r.

Liczba banków spółdzielczych będzie się zatem sukcesywnie zmniejszać , przy czym wielkość ta będzie uzależniona od procesów łączeniowych, a także od wyników finansowych banków oraz efektów pomocy zewnętrznej (pomoc organizacyjna i finansowa banków

zrzeszających, pomoc ze środków funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych w BFG).

Zmniejszy się także liczba banków zrzeszających banki spółdzielcze. Obecnie jest ich 1 0 oraz BGŻ SA, który uzyskał prawo do zrzeszania banków spółdzielczych na podstawie ustawy o bankach spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i o bankach zrzeszających z dnia 7grudnia 2000 r. Prawdopodobne jest ich połączenie w trzy banki zrzeszające.

Ostateczna decyzja co do liczby banków zrzeszających oraz przebiegu procesów ich łącze należeć będzie do banków spółdzielczych, które zgodnie z przepisami ustawy mają swobodę wyboru banku zrzeszającego.

Podobne prace

Do góry