Ocena brak

Konserwatywna strategia zarządzania pasywami

Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011

Polega na zmniejszeniu roli kapitału obcego krótkoterminowego w źródłach finansowania majątku firmy. Dzięki zastosowaniu powyższej strategii zmniejsza się zapotrzebowanie na gotówkę, ale aktywa bieżące finansowane sana ogół droższym kapitałem stałym. Minimalizuje się ryzyko utraty płynności ponosząc w zamian większe koszty, a tym samym osiągając niższy zysk. Poprzez zastosowanie tej strategii pragnie się przede wszystkim zabezpieczyć przed brakiem środków na pokrycie spłaty kredytów / pożyczek lub utratę płynności na skutek niemożności zaciągnięcia nowych pożyczek.

Podobne prace

Do góry