Ocena brak

Konsekwencje postmodernistycznych rozwiązań dla naukowych i praktycznych zadań pedagogiki - POSTULATY POSTMODERNISTYCZNEJ REFORMY EDUKACJI

Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011

  • Przywrócenie rangi kultury popularnej w wychowaniu

  • Przyznanie jednostkom prawa do odpowiedzialności za wybór sposobu życia

  • Urzeczywistnianie wolności bycia sobą i samostanowienia o własnej tożsamości

  • Uprawomocnić lokalne formy wiedzy

  • Pozbawić władzy dyskurs konsumpcji

  • Powiększać sposoby doznawania wrażeń i środki ekspresji

  • Nieokreśloność i wieloznaczność występujących w systemie oświatowym instytucjonalnych form kształcenia

Do góry