Ocena brak

Konsekwencje postmodernistycznych rozwiązań dla naukowych i praktycznych zadań pedagogiki - POSTMODERNIZM A EDUKACJA

Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011

  • Nie ma uniwersalnego uzasadnienia dla teorii pedagogicznych.

  • Wiedzę uważa się za „lokalną kreację” typową dla danego momentu historycznego, przestaje być uniwersalna, dyscyplinująca i homogeniczna. Nie ma jednej wiedzy., każda wiedza jest uzasadniona.

  • Nie ma „niższej” i „wyższej” kultury.

  • Edukacja traci swoje kulturowe uprawomocnienie

  • Dezintegracja edukacji – różne grupy społeczne (różna wiedza) zostają dopuszczone do procesów edukacji

Do góry