Ocena brak

Konsekwencje postmodernistycznych rozwiązań dla naukowych i praktycznych zadań pedagogiki - PODSTAWOWE ZASADY PMDR W 5 OBSZARACH SYSTEMU KSZTAŁCENIA

Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011

  1. Właściciel systemu oświatowego i instytucji oświatowych: wielość właścicieli instytucji oświatowych (demonopolizacja).

  2. Pojedyncze instytucje oświatowe – same troszczą się o swój własny profil, nie są zobowiązane przez biurokrację do ujednolicania ofert.

  3. Program kształcenia: nie ma uniwersalnych treści kształcenia. Pluralizm programów edukacyjnych – w ramach stałego kanonu przedmiotów powstaje wielość koncepcji dydaktycznych, powstają nowe przedmioty, wszystkie mają tą samą wartość, wielość podręczników i różnorodność materiałów pomocniczych, wolność wyboru i zróżnicowany podział czasu na poszczególne przedmioty.

  4. Style i strategie uczenia się: mnogość strategii i stylów, stworzenie odpowiednich warunków do uczenia się. Zmieniające się formy dydaktycznej komunikacji – znalezienie wspólnej płaszczyzny interesów uczenia się przez nauczyciela i ucznia. Stymulowanie podejrzliwości ucznia, poszukiwanie odpowiedzi na pytania o definicje, uczenie stawiania pytań, wyzwolenie od tyranii określonych definicji

  5. Dydaktyczne modele i metody uczenia się: podręczniki są wrogiem edukacji, techniki uczenia się są często przeceniane. To kultura popularna, a nie szkoła i nauczyciel wywierają największy wpływ na młode pokolenie.

Do góry