Ocena brak

Konsekwencje postmodernistycznych rozwiązań dla naukowych i praktycznych zadań pedagogiki

Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011

POSTMODERNIZM – nurt kulturowy zacierający różnice między kulturą popularną a kulturą wysoką. W pedagogice przyzwala na różnorodność, niejednoznaczność, odrzucenie wszelkich wzorców, autorytetów, fundamentalnych idei. Edukacja jest nie tyle oświeceniem, narzucaniem postaw niewiedzącym przez wiedzących lecz odgórnym kształtowaniem tożsamości innych. Zakłada brak jakiegokolwiek urabiania. Chętnie sięga do kultury popularnej czyniąc z niej przedmiot badań, analiz. Pedagogika nie może rościć sobie prawa do prawdy i szczególnej pewności poznania naukowego.

Postmoderniści odrzucają przekonanie o prymacie wiedzy naukowej, nauce wolnej od wartości. Ogólne i formalne prawa nie są wcale ani niezależne, ani obiektywne (Wielkie Opowieści - wszystkie dyskursy i teorie modernistyczne). Nie ma ścisłego związku między nauką a oświeceniem publicznym i postępem społecznym – upadek nadziei związanych z wykorzystaniem nauk społecznych do emancypacji ludzkości. Nie ma uniwersalnej wiedzy. Idea wielu rzeczywistości i każda społeczność ma swoją wiedzę i każda jest traktowana jako uzasadniona.

Do góry