Ocena brak

KONSEKWENCJE NEGATYWNEGO OBRAZU RZECZYWISTOŚCI MEDIALNEJ

Autor /henio Dodano /10.04.2011

teoria transferu pobudzenia– telewizja nie tyle namawia do zachowań agresywnych, co wyzwala silne emocje, które mogą być w efekcie przełożone na agresję

katharsis – symboliczne rozładowanie emocji poprzez oglądanie scen drastycznych

-  silny wpływ na dzieci, nie są w stanie kontrolować swoich zachowań– teoria społecznego uczenia się

-  stępienie wrażliwości odbiorcy – teoria kultywowania postaw – świat jest mało przyjazny

-  środowiskowe uwarunkowani agresji

-  nie należy lekceważyć społecznej roli, jaką pełnią mass media wobec odbiorców.

Podobne prace

Do góry