Ocena brak

KONOPKA JÓZEF

Autor /bolo000 Dodano /29.02.2012

KONOPKA JÓZEF, ur. 30 IV 1818 w Modlnicy Wielkiej pod Krakowem, zm. 22 VI 1880 w Mogilanach pod Krakowem, folklorysta. Studiował (1833-38) na wydz. filoz. i prawnym UJ. Był agronomem, dbał o podniesienie oświaty rolniczej na wsi; poseł do sejmu austr. (po 1848) i krajowego (1877-79). Wpozn. „Tygodniku Lit." i leszczyńskim „Przyjacielu Ludu" ogłaszał anonimowo drobne artykuły, gawędy hist. i etnograficzne. Przyjaciel i towarzysz etnogr. wypraw O. Kolberga. Pieśni obrzędowe, balladowe, liryczne, humoryst., kilka oracji żakowskich z rkpsu XVII-wiecznego i pieśni szlach. wydał, łącznie z nutami i skąpym komentarzem kryt., w zbiorze Pieśni ludu krakowskiego (1840), zachowując gwarowe słownictwo, brzmienie mowy ludowej. Od 1843 mieszkał w rodzinnej wsi Mogilany. Po 1846 przerwał prace zbierackie, gromadził jedynie przysłowia, zarówno z żywej tradycji, jak ze źródeł staropol. i Słownika S.B. Lindego, wyd. w Dziełach wszystkich Kolberga (t. 60 1967, oprac, i wstęp S. Świrko).

PSB 13 (J. Buszko, M. Turczynowiczowa); SFP (H. Kapełuś); E. JAWORSKA Posłowie, w: Pieśni ludu krakowskiego, wyd. fototyp. pod red. H. Kapełuś, Wr. 1974.

Helena Kapełuś

Podobne prace

Do góry