Ocena brak

Konkurencyjny mechanizm rynkowy

Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011

 

Konkurencyjny mechanizm rynkowy występuje wyłącznie na rynku doskonale konkurencyjnym, na którym działa wiele małych podmiotów tak, że posiadają oni małe udziały w rynku, a zatem samodzielnie nie mogą wpływać na rozmiary popytu czy też podaży i poziom rynkowych cen. Żadna z indywidualnych decyzji pojedynczego uczestnika rynku nie zachwieje osiągniętą równowagą. Jeżeli jednak na skutek czynników zewnętrznych zmiany któregoś z elementów rynku nastąpią, to samoistnie uruchomi się mechanizm korygujący wszelkie deformacje. W ten oto sposób konkurencyjny mechanizm rynkowy oczyszcza rynek z ewentualnych nadwyżek i niedoborów.

Podobne prace

Do góry