Ocena brak

Konkurencja monopolistyczna

Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011

 

Jak zauważył E.H.Chamberlin konsumenci mają różne gusty i do ich zaspokojenia niezbędne jest istnienie różnorodnych dóbr i usług.

Według Samuelsona i Nordhhausa konkurencja monopolistyczna jest to struktura rynku, przy której istnieje duża liczba sprzedawców dostarczająca dobra będące substytami, lecz nie doskonałymi. Na takim rynku każda firma może wywierać pewien wpływ na cenę. 

 

 

Charakteryzują go następujące cechy:

1. występuje wiele firm i nabywców,

2. produkty występujące na rynku są zróżnicowane,

3. wejście i wyjście z rynku są ograniczone tylko niewielkimi kosztami,

4. produkty występujące na rynku mają swoje niedoskonałe substytuty3.

 

Przedsiębiorstwa i konsumenci działają swobodnie i niezależnie na rynku. Produkty oferowane na takim rynku różnią się od siebie pod względem fizycznym, funkcjonalnym, bądź też różnica polega na innym, odmiennym wyobrażeniu produktu, wykształconym w psychice konsumenta na skutek działań marketingowych (np. obejrzanej reklamy, zachęty wywołanej skuteczną promocją sprzedaży) podejmowanych przez firmy konkurujące na rynku. Nie istnieją bariery, uniemożliwiające pojawienie się nowego producenta, czy opuszczenie rynku przez firmę już istniejącą. W przypadku podniesienia ceny przez jednego wytwórcę klient może swobodnie wybrać substytucyjny produkt oferowany po cenie niższej przez innego.

Łatwo zauważyć równoczesne występowanie na rynku elementów wolnokonkurencyjnych, takich jak duża liczba sprzedawców oferujących podobne produkty czy silnie rozwinięta konkurencja, i elementów monopolistycznych. Za pomocą reklamy, opakowania, dzięki patentom czy znakom firmowym różnicuje się produkty, z każdego czyniąc coś niepowtarzalnego i unikalnego. Ekonomiści określają owo zjawisko jako zróżnicowanie produktów (ang.product differentiation). Im bardziej uda się producentowi wyróżnić swój produkt wśród pozostałych, tym mniej będą zagrażać mu konkurenci. Dzięki temu producent czy sprzedawca chce zająć

pozycję monopolisty, oferującego towary nie posiadające substytutów. Jednak w rzeczywistości okazuje się, że nawet w przypadku posiadania przez firmę patentu i wyłączności na nazwę produktu i znak firmowy, bardzo trudno jej ustrzec się przed naśladowcami. Przykładem mogą być znane na całym świecie napoje Coca-Cola i Pepsi-Cola, które przez wielu konsumentów postrzegane są jako doskonałe substytuty. Dlatego z punktu widzenia określonej firmy decyzje produkcyjne podejmowane przez jej konkurentów mają bardzo istotny wpływ zarówno na wielkość jej produkcji, jak i ceny. W ramach tej struktury rynkowej indywidualna krzywa popytu firmy jest zależna od postępowania rywali na rynku.

Każde przedsiębiorstwo poprzez zastosowanie reklamy chce wpłynąć na konsumenta, zachęcić go, przyciągnąć jego uwagę, przekonać o zaletach przedstawianego produktu, i w ten sposób przyczynić się do zmiany funkcji popytu na swoje wyroby i osiągnąć lepszą pozycję na rynku.

Każda firma w branży, przemyśle, gałęzi produkuje unikalny produkt, znak firmowy, które jednak przez konsumentów mogą być w pewnym stopniu postrzegane jako substytuty.

E.H.Chamberlin pierwszy podjął analizę równowagi długookresowej na rynku monopolistycznym, w której wykorzystał model firmy i rynku.

 

Podobne prace

Do góry