Ocena brak

Konkurencja cenowa i pozacenowa

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011

Konkurencja cenowa

to rywalizacja cenowa o zwiększenie udziału w rynku i zysków, pomiędzy przedsiębiorcami polegająca na przedkładaniu nabywcom niższej ceny produktu od oferowanej przez konkurentów. Konkurencja cenowa stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania ekonomistów, którzy postrzegają ją jako siłę koordynującą, doprowadzającą do zgodności miedzy wielkością produkcji a ilością dóbr, która konsumenci są w stanie kupić.Konkurencja pozacenowa

jest to rywalizacja ,współzawodnictwo pomiędzy przedsiębiorcami oparte na wykorzystywaniu innych niż cenowe charakterystyki, które wpływają na decyzje zawarcia transakcji.Do charakterystyk tych zaliczyć należy przede wszystkim jakość dóbr i usług oraz dostęp do informacji(np.reklama),który pozwala zwiększyć nabywcom stopień przejrzystości rynku oraz kształtować preferencje. Ponadto takie elementy, jak warunki sprzedaży wytworzonych dóbr lub świadczonych usług(np. kredyt), warunki gwarancji, zapewnienie usług serwisowych, atrakcyjność dokonywania zakupów, czas świadczenia usługi, lojalność oraz funkcjonalność.


Porównanie

Zarówno konkurencja cenowa jak i pozacenowa istniejąca w systemie kapitalistycznym są wynikiem rywalizacji przedsiębiorstw o ograniczone środki lub przychylność klientów.


Konkurencja cenowa występuje w wyniku gry podaży i popytu której efektem jest określona ilość oferowanych dóbr, natomiast w wyniku konkurencji pozacenowej zmianie ulegają parametry cech jakościowych poszczególnych towarów i usług.


Rynki dóbr i usług na których producenci konkurują tylko za pomocą ceny stanowią rzadkość, co spowodowane jest różnicą jakości oferowanych dóbr oraz usług. Konkurencja cenowa w rzeczywistości gospodarczej w czystej formie stanowi rzadkość, ponieważ producenci odeszli od metod konkurencji polegających na wpływaniu na ceny rynkowe, preferując niecenowe formy konkurencji .

</div>

Klasyfikacja według kryterium ceny pozwala na rozróżnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa według rynkowego charakteru czynników, które te konkurencyjność kształtują. Konkurencja cenowa powoduje ze przedsiębiorstwo dąży do zwiększenia wolumenu swojej oferty z punktu widzenia ilości, natomiast konkurencja pozacenowa poprawia parametry jakościowe produktów oferowanych na rynku.


Marketing a rodzaje konkurencji

Marketing pozwala przedsiębiorstwom uczestniczyć w powyższych rodzajach konkurencji cenowej jak i pozacenowej. Z punktu widzenia udziału w procesach konkurencji marketing jest uniwersalnym mechanizmem działania na rynku. Wszystkie rodzaje konkurencji opierają się na instrumentach i działaniach, które są równocześnie treścią instrumentalnej struktury marketingu.


Autor: Katarzyna Bradło
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry