Ocena brak

Konik pospolity

Autor /Eligiusz Dodano /27.01.2012

Wygląd: długość 1,5-2 cm. Szarańczak o niepozornym, niewielkim, brązowym ciele i bardzo silnych tylnych nogach skocznych. Jest to jeden z 10 pospolitych gatunków koników, których dokładne oznaczenie wymaga pewnej wprawy. Koniki bardzo chętnie ćwierkają. Tak jak u wszystkich owadów „śpiew" ma podłoże mechaniczne - aparat dźwiękowy tworzą szereg brodaweczek na wewnętrznej krawędzi tylnych goleni, czyli tzw. smyczek, i zgrubiała żyłka na pokrywach. Regularne pocieranie smyczkiem o pokrywę powoduje powstawanie terkoczących dźwięków. Są to zwierzęta zmiennocieplne, więc wielogodzinne ćwier-kotanie usłyszeć można jedynie w ciepłe dni. 

Środowisko: ekstensywnie zagospodarowane łąki, pobocza dróg, miedze, brzegi lasów, zadrzewienia śródpolne.

Występowanie: Europa, Syberia, pn. Afryka.

Liczebność: szczególnie pospolity w środk. Europie, ale zanika na przenawożonych łąkach.

Rozród: ćwierkają obie płci; samica umieszcza jaja w glebie za pomocą pokładełka.

Podobne prace

Do góry