Ocena brak

Konflikty izraelsko - arabskie

Autor /Patryk0909 Dodano /06.01.2012

Wojny izraelsko-arabskie, konflikty zbrojne między państwem Izrael a państwami arabskimi, których główną przyczyną było utworzenie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (29 listopada 1947), w części brytyjskiego terytorium mandatowego, niepodległego państwa żydowskiego i nieakceptowanie podziału Palestyny na część arabską i żydowską przez arabską ludność Palestyny oraz rządy innych państw arabskich.

Wojny Izraelsko – Arabskie:

I wojna izraelsko-arabska

I wojna izraelsko-arabska (maj 1948 - lipiec 1949) wybuchła po proklamowaniu niepodległości przez Państwo Izrael (14 maja 1948). Wojska egipskie, syryjskie, jordańskie, palestyńskie, libańskie, irackie i saudyjskie wkroczyły na teren byłego brytyjskiego terytorium mandatowego, zajmując południową i wschodnią Palestynę oraz część Jerozolimy.W pierwszych dniach wojny z agresorami walczyły jedynie oddziały Haganah , będące rodzajem pospolitego ruszenia. W maju 1948 rząd izraelski wydał postanowienie o natychmiastowym powołaniu do życia regularnej armii - Sił Obrony Izraela (IDF), która skutecznie odparła ataki arabskie, a następnie uderzając w najsłabsze punkty obrony arabskiej poszerzyła terytorium przyznane Izraelowi przez ONZ o przeszło 6,7 tys. km2.1949 państwa arabskie zmuszone były do podpisania z Izraelem układów o zawieszeniu broni (24 lutego - Egipt, 23 marca - Liban, 3 kwietnia - Jordania, 20 lipca - Syria, Arabia Saudyjska wycofała się z wojny bez podpisania układu), w których uznawały linie frontowe za tymczasowe granice.

II wojna izraelsko-arabska(Kryzys Sueski)

Kryzys Sueski(1956r.) - konflikt zbrojny pomiędzy Egiptem i Izraelem, do którego wmieszały się wojska Francji i Wielkiej Brytanii. Jego pośrednie przyczyny wiązały się z próbą powrotu Wielkiej Brytanii do mocarstwowej polityki w tym regionie.Przyczyny bezpośrednie to: terrorystyczne ataki na obiekty i wojska izraelskie w strefie przygranicznej, dokonywane z inspiracji egipskiej, zamknięcie przez Egipt cieśniny Tiran dla żeglugi izraelskiej oraz nacjonalizacja Kanału Sueskiego dokonana 26 VII 1956 przez Egipt, co zagroziło interesom Francji i Wielkiej Brytanii.

29 X 1956 wojska izraelskie zaatakowały Egipt i zajęły w ciągu dwóch dni część Półwyspu Synaj. 31 X lotnictwo francuskie i brytyjskie zbombardowało egipskie bazy wojskowe. Armia Izraela osiągnęła 5 XI linię Kanału Sueskiego, Brytyjczycy i Francuzi uderzyli na Suez. Kroki te spowodowały stanowczy protest ZSRR i negatywne stanowisko USA. Działania wojenne zakończono 7 XI 1956. Wojska sojuszników zostały wycofane 22 XII 1956 pod nadzorem sił ONZ.

III wojna izraelsko-arabska(Wojna sześciodniowa)

Wojna sześciodniowa(1967r.) - wojna prowadzona przez Izrael z arabskimi sąsiadami - Egiptem, Jordanią i Syrią. Spowodowana zakazaniem przez Egipt żeglugi izraelskich statków po zatoce Akaba.Rozpoczęta 5 VI 1967 przez Izrael atakiem na wszystkie większe lotniska sprzymierzonych państw arabskich, podczas którego zniszczone zostały pasy startowe i samoloty. Prowadzona wg planu ministra obrony Izraela M. Dajana.W ciągu sześciu dni (5-10 VI) Izrael rozbił główne siły arabskie. Egipt utracił Synaj, Jordania Zachodni Brzeg (Jordanu) (zachodnią część Jerozolimy, Samarię i Judeę), Syria - wzgórza Golan. Izrael zajął także pozostającą pod zarządem Sił Zbrojnych ONZ Strefę Gazy. Podzielona dotąd między Jordanię i Izrael Jerozolima stała się ponownie jednym miastem - stolicą Izraela.

IV wojna izraelsko-arabska(Wojna Jom Kipur)

Wojna Jom Kipur(1973r.) - wojna arabsko-izraelska trwająca od 6 do 22 X 1973, prowadzona w celu odzyskania przez Egipt i Syrię terenów utraconych w wojnie sześciodniowej. Nazwa pochodzi od żydowskiego święta Jom Kipur, kiedy to rozpoczęły się działania wojenne. Armia syryjska zaatakowała i zdobyła Wzgórza Golan. Po ciężkich walkach została jednak stamtąd wyparta. Natomiast ufna w swą potęgę pancerną armia egipska wdarła się w głąb umocnień izraelskich na Synaju. Dzięki znakomitym akcjom lotniczym jednostki te zostały odcięte od zaplecza i okrążone. W wyniku rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ i nacisku supermocarstw działania wojenne zostały przerwane.

V wojna izraelsko-arabska (Inwazja na Liban)

Inwazja na Liban (6-11 czerwca 1982) - Izrael, wykorzystując libańską wojnę domową, wysłał do Libanu armię w celu zlikwidowania oddziałów Organizacji Wyzwolenia Palestyny, mających główną siedzibę w Bejrucie. Lądowe siły izraelskie starły się z przebywającymi w Libanie od 1976 z tytułu mandatu Ligi Państw Arabskich wojskami syryjskimi. 11 czerwca podpisano izraelsko-syryjskie zawieszenie broni. Pośrednictwo ONZ doprowadziło do ewakuacji oddziałów palestyńskich z Bejrutu. Wojska izraelskie wycofały się z Libanu w 1985. Pod kontrolą izraelską pozostała tzw. strefa bezpieczeństwa (pas o szerokości 8-10 km w południowym Libanie, wzdłuż granicy izraelsko-libańskiej), praktycznie okupowana przez wojska izraelskie od 1978.

Podobne prace

Do góry