Ocena brak

Konflikt izraelsko - arabski - Wojny arab.- izrael

Autor /rolnik Dodano /27.03.2011

W dniu proklamowania w imieniu Żydowskiej Rady Narodowej państwa Izrael rozpoczęła się I wojna arab.-izrael.Kraje arabskie(Transjordania,Egipt,Irak,Liban,Syria,Arabia Saudyjska) przekonane o swej przewadze wojskowej wkroczyły do Palestyny. Celem wojny była totalna likwidacja Izraela.Wojna trwała do 24.2.49r. i wygrał Izrael, który powiększył swoje terytorium ziemiami przyznanymi Palestyńczykom przez ONZ. Układy rozejmowe pozostawiły szereg nierozwiązanych kwestii np. problemy terytorialne.

W 1950r. wbrew rezolucji ONZ Izrael przeniósł do Jerozolimy siedzibę rządu i parlamentu, a Arabowie nie uznali podziału Palestyny i wyników wojny z 1948-49.II wojna zwana sueską,związana była z wewnętrznymi przemianami w Egipcie. Po obaleniu monarchii w Egipcie(52r) nowy prezydent Gamala Nasera zaczął prowadzić antyzachodnią politykę.

Doprowadził do obalenia traktatu z W.Brytanią a zawarł porozumienie m.in. z ZSRR i Polską w sprawie dostaw broni. Podjął decyzję o nacjonalizacji Towarzystwa Kanału Sueskiego i przez to najwięksi udziałowcy tj.W.Brytania i Francja zaczęły szukać protestu do ukarania Egiptu. Tak W.Brytania, Francja, Izrael podpisali tajny układ o wszczęciu wspólnych kroków wojennych przeciw Egiptowi. Powodem wkroczenia wojsk izraelskich 28.10.1956r. na Synaj było zamknięcie Cieśniny Iran. Po zajęciu przez Izrael Płw.Synaj pod wpływem presji międzynarodowej (ZSRR groziło że w razie nie przerwania działań zbrojnych, przyłączy się do wojny po stronie Egiptu, a takiej sytuacji nie chciały Stany Zjednoczone i było im na rękę osłabienie W.Brytani i Francji na Bliskim Wsch).

Wynik tej wojny był następujący:

a) odblokowanie portu Eilat

b) brak nowych nabytków terytorialnych Izraela

c) Kanał Sueski został własnością Egiptu

d) wojna była wyrazem słabości arabskiej,który nie udzielił Egiptowi żadnej pomocy

e) W.Brytania i Francja odniosły porażkę polityczną

f) ZSRR i USA wystąpiły przeciw agresji ale z różnych powodów.

Powodem III wojny były decyzje prezydenta Egiptu Nasera o wycofaniu wojsk ONZ z Synaju, zamknięcie Cieśniny Tiran. Błyskawicznym atakiem 5.6.1967r. Izrael zdobył Płw.Synaj, Wzgórza Golan, Strefę Gazy i wsch. część Jerozolimy. W efekcie tzw. wojny 6-dniowej Izrael trzykrotnie powiększył swoje terytorium, dążył do stworzenia tzw. bezpiecznych granic,dzięki strefom buforowym. 22.11.67r. Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła rezolucję przewidującą „sprawiedliwy i trwały pokój” i uznanie granic Izraela, w zamian za co musiał wycofać się z okupowanych terytoriów po 67 r. Niestety została ona zignorowana przez Izrael i odrzucona przez Palestyńczyków.

Dla Izraela wojna ta ustabilizowała jego pozycję jako pierwszej potęgi militarnej regionu, dla krajów arabskich wielką porażką.IV wojna 6.10.1973r. Egipt i Syria podjęły zaatakowały w dniu największego święta YOM KIPPUR celem odzyskania ziem zagarniętych przez Izrael w wojnie 6-dniowej. Poraz pierwszy zdołali osiągnąćpewne sukcesy. Uregulowania na konferencji w Genewie nie dały rezultatu. Izrael odmówił zwrotu całości ziem zajętych w wojnie 6-dniowej. Rezultatem wojny była tzw. „wojna naftowa” przeciw zachodnim sojusznikom Izraela. Sześć państw Zat.Perskiej zdecydowali się na podwyżkę o 70% a po roku o 128% cen ropy. Wprowadzono ograniczenia eksportu ropy oraz embargo wobec USA, Holandii, Portugalii, RPA za ich proizraelską politykę (USA- zniesione po rozdzieleniu wojsk egipskich i izraelskich).

Po IV wojnie nastąpił szereg zmian geograf.-polit. w regionie.USA w obawie przed wybuchem kolejnego konfliktu, nie chcąc dopuścić do konferencji w Genewie z udziałem ZSRR, zainicjowały negocjacje izrae.-egips. Efektem było podpisanie 2 porozumień o ogólnych zasadach pokoju na Bliskim Wsch. i egips.-izrael. traktat, który kończył stan wojny między obu państwami, przewidywał zwrot Synaju Egiptowi, ale porozumienie tradycyjnie pomijało problem palestyński. W rezultacie na konferencji w 1979r. 18 państw Ligi Państw Arabskich zerwało stosunki dyplomatyczne z Egiptem, wykluczono go z organizacji i instytucji międzyarabskich.30.7.80r. Izrael dokonał aneksji wsch. Jerozolimy i ogłosił „zjednoczoną wieczystą i niepodzielną” stolicą państwa żydowskiego.

Następnie zignorował wezwanie Rady Bezp. do likwidacji aneksji.Izrael wykorzystując podział świata arabskiego przez wojnę iracko-irańską (80r) wkroczył 6.6.82r. do Libanu zmuszając Palestyńczyków do opuszczenia ziem. Była to pierwsza aneksja Izraela ze względów politycznych.Wojna V 6.9.82r. Dla Izraela była tylko częściowym sukcesem. Mimo, że Organizacja Wyzwolenia Palestyny musiała wycofać wojska, to bojownicy palestyńscy nadal walczyli. Układ o zakończeniu wojny pod presją państw arabskich został unieważniony przez Liban.

Podobne prace

Do góry