Ocena brak

KONFERENCJA PARYSKA I TRAKTATY POKOJOWE

Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011

1.Polityczne skutki I Wojny Światowej

a)Przestały istnieć mocarstwa (Niemcy, Rosja, i Austro-Węgry)

b)Powstały nowe państwa Czechosłowacja, SHS

c)Odrodziły się Austria, Słowacja, Węgry

2.Utworzenie rep. weimarskiej

Tak nazywano Państwo Niemieckie po zakończeniu I Wojny Światowej, a nazwa pochodzi od miejscowości Weimar, gdzie obradowało Zgromadzenie Narodowe

3.Konferencja Paryska

Konferencja z udziałem 27 państw rozpoczęła obrady w styczniu 1919r.Największe zdanie mieli Wlk.Bryt., Francja i Włochy.

4.Traktat Wersalski (czerwiec 1919)

- Niemcy oddały Francji Lotaryngię i Alzację

- utworzenie Ligi Narodów

- zagłębia Saary zostały oddane pod zarząd międzynarodowy

- Polska otrzymała: Wlkpolskę, Pomorze Wsch.

- Gdańsk - Wolne Miasto

- traktat pokojowy między Niemcami, a państwami sprzymierzonymi (10stycz.1920)

5.Traktaty pokojowe z pozostałymi pokonanymi państwami (1919-1920)

Zawarte zostały z Anglią, Węgrami, Bułgarią i Turcją.Polska ratyfikowała jedynie traktat z Austrią w Saint-Germin.

Podobne prace

Do góry