Ocena brak

Konferencja - II Wojna Światowa

Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011

Konferencja w Teheranie 28.11.-1.12.1943

Roosevelt, Churchill, Stalin - Wielka Trójka

- otwarcie drugiego frontu w Europie

- atak na Niemcy ze strony Francji

- rozbicie zbrojne Niemiec i ostateczne rozprawienie się z hitleryzmem

- sprawa wschodniej granicy na linii Curzona

Konferencja w Jałcie 04 - 02.11.1945

Wielka Trójka

- ustalenie porządku powojennego w Europie

- podział Niemiec na strefy okupacyjne

- przystąpienie Rosji do wojny z Japonią

- granica wschodnia linia Curzona

- granica zachodnia obiecano ziemie zachodnich i północnych Niemiec

- akceptacja Rządu Tymczasowego

- Polski ustrój ma być określony w przyszłych wolnych wyborach demokratycznych

- Decyzja o powołaniu Międzynarodowej Organizacji Pokojowej

Konferencja w Poczdamie 17.07.-02.08.1945

Wielka Trójka - Roosevelt - Truman, Churchill - Attlee

- ustalenie granicy Polskiej zachodnia -Odra, Nysa Łużycka, W. M. Gdańsk i Pomorze Szczecińskie.

- Cofnięcie poparcia dla Rządu na Emigracji

- Sojusznicza rada kontroli na terytorium Niemiec

- Podział Niemiec na cztery strefy okupacyjne: amerykańska, brytyjska, sowiecka, niemiecka

- Demilitaryzacja, dekartelizacja, denazyfikacja, demokratyzacja,

Konferencja Założycielska ONZ 25.04.-26.06.1945

San Fransisco - opracowano Kartę Narodów, którą popisała 51 państw w tym Polska

Nowy Jork - siedziba ONZ

1948 - deklaracja praw człowieka

Podobne prace

Do góry