Ocena brak

Kondycjonowanie nasion (fr. conditionné - przystosowany)

Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013

1. zabiegi zwiększające wigornasion w celu uzyskania pełnych wschodówpolowych, zwł. w mniej korzystnych warunkachcieplno-wilgotnościowych. Zabieg tenpolega na moczeniu nasion w specjalnym roztworzelub na zastosowaniu wieloskładnikowegodonasiennego nawożenia startowego.

Niekiedy do k.n. stosuje się napromienianiefalami elektromagnetycznymi lub promieniamilaserowymi. W kondycjonowanych nasionachzachodzą zmiany bioch. związane z przemianamii wcześniejszym uruchomieniem materiałówzapasowych oraz spadkiem zawartościinhibitorów kiełkowania.

2. doprowadzanie ziarna do najkorzystniejszych warunkówprzemiałowych, tj. podniesienie elastycznościłuski, zwiększenie kruchości bielma oraz rozluźnieniezwiązania łuski z bielmem. K. umożliwiamaksymalne przechodzenie do mąkicząstek bielma, a minimalne – cząstek okrywyowocowo-nasiennej.

Podobne prace

Do góry