Ocena brak

Koncepcje wyodrębniania się narodów

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

Konceprcje wyodrębniania się narodu

  • konceprcja naturalistyczna – naród jako twór społeczny ukierunkownay właściwościami środowiska geograficznego w którym pewna grupa rasowa przez wieki zamieszkiwała, przekazując swe właściwości psychofizycne następującym po sobie generacjom (koncepcja odrzucona)

  • koncepcja politologiczna – naród to wspólnota polityczna, gdzie państwo dąży do ukształtowania w swych ramach narodu, dążąć do integrtcji grup plemiennych czy etnicznych pod względem jednorodnego systemu wierzeń, obyczajów, wspólnych tradycji, a przede wszystkim jednoczy je gospodarczo (amerykański pogląd)

  • koncepcja kulturowa – upatruje w kształtowaniu się w toku rozwoju historycznego społeczności, które tworzą własną kulturę w których członkowie narodu uczestniczą w tej kulturze narodowej, obejmujący język, obyczaje, sztukę, naukę, działalność gospodarczą, tradycje i inne dziedziny aktywności

Do góry