Ocena brak

Koncepcje systemu społecznego i społeczeństwa globalnego

Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011

System: zbiór jednostek, które pozostają w interakcjach:

1. systemy żywe : nie podlegają drugiemu prawu termodynamiki (entropia – zmniejszanie się różnic potencjałów i organizacji na przestrzeni czasów). Tendencja do rosnącej złożoności organizacji (nie podlegają entropii)

- ekosystem: procesy w nim zachodzące -> zmiany ekologiczne jednostki -> gatunki zwierzęce i roślinne

- społeczeństwo:  

* ewolucja kulturowa

* organizmy

- organizm:

* rozwój organiczny

* systemy fizjologiczne

- organy i tkanki:

* tkanki i komórki

- genotyp

* geny

Charakterystyka:

- sprzężenie zwrotne

- kreatywność (interakcje na pewnych szczeblach wytwarzają zjawiska, które nie występują na innych szczeblach)

- stabilność i odporność na zmiany

- trwanie (reprodukcja) i adaptacja

System całościowy -> społeczeństwa lokalne:

- społeczność nadrzędna w stosunku do wszystkich grup i instytucji, która jest globalna, ogólna, zorganizowana w państwie (społ. globalne to społ. narodowe)

- ludzkość – ogół ludzi mieszkających na ziemi

- społeczność oparta na pierwotnej umowie społ., autonomiczna w stosunku do państwa a przeciwstawiana mu tylko w celach ahalitycznych. Jest to sopł. obywatelskie.

2. systemy nieżywe

Podobne prace

Do góry