Ocena brak

Koncepcje społeczeństwa obywatelskiego

Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011

Pod koniec odrodzenia, po okresie odkryć geogr.: societas civilis przeciwstawiano societas naturalis.

Myśl oświeceniowa (Kant, Roseeau, Hegel, ośw. szkockie) -> społ. obywatelskie przeciwstawiono społ. ludów pierwotnych. Społ. ob. to panowanie rozumu, pokój, bezpieczeństwo, nauka, bogactwo, uspołecznienie, prywatność, dobroczynność.

Wg Hegla społ. obywatelskie to sfery upubliczniania się i poddawania prawu życia społ., przejawem społ. obywatelskiego jest organizacja rodzinna, potem powstaje państwo.

Połowa XIX w. -> produkcja, podział, konsumpcja.

Wg Marksa społ. obywatelskie jest oparte na ekonomii praktycznej.

A de Toqdeville – społ. ob. to zrzeszenia się ludzi w demokratyczne stowarzyszenia, które powstają i zanikają.

Obecnie -> społ. ob. składa się z jednostek, które są wolne i równe wobec państwa. Jest tp sfera, w której tworzą się konflikty, spory, mediacje i likwidacje tych sporów. Stosunki między jednostkami, grupami, klasami, które znajdują się poza wpływem władz. Społ. ob. było traktowane jako antypaństwo i społ. filozofów.

Podobne prace

Do góry