Ocena brak

Koncepcje praw i wolności obywatelskich

Autor /Honorat Dodano /13.12.2011

Analiza koncepcji praw obywatelskich wskazuje, że oscylują one między dwoma modelowymi ujęciami:

  1. Uniwersalistycznym – podkreślana jest nadrzędność interesów i celów zbiorowości (państwa) wobec praw obywateli, które mają charakter instrumentalny. Zasadniczy cel prawnej regulacji statusu obywatela to dobro ogółu, państwa, zbiorowości. Wyłącznym źródłem praw jednostki jest wola państwa. Zaliczymy tu koncepcję faszystowską, socjalistyczną, islamską oraz niektóre azjatyckie wizje stosunku państwo-jednostka (np. Chiny, Wietnam, Kambodża).

  2. Indywidualistycznym – pierwszoplanowe i nadrzędne są interesy jednostki, państwo ma służyć jako narzędzie ich realizacji. U podnóża praw człowieka znajduje się jego naturalna – pierwotna wobec państwa – godność i wolność. Stanowią one niekwestionowane wartości mające charakter przyrodzony, niezbywalny i nienaruszalny, choć mające nie statyczny, a ewolucyjny charakter. Wśród koncepcji indywidualistycznych można wymienić doktrynę liberalną oraz późniejsze koncepcje państwa dobrobytu i socjalnego państwa prawnego.

Podobne prace

Do góry