Ocena brak

KONCEPCJE NORMALNOŚCI - Norma ilościowa

Autor /Gawel Dodano /09.09.2011

Norma ilościowa jest wynikiem pomiaru i odzwierciedla rozkład cechy w populacji. Przedmiotowe odniesienia tej normy jako przeciętnej mogą dotyczyć różnych cech:

• biologicznych (wzrost, masa ciała, także normalny indeks wagi, tętno, ciśnienie krwi, poziom pierwiastków, zapis EEG itp.);

• psychologicznych (np. pojemność pamięci, zakres uwagi, neurotyzm, lękliwość, poziom inteligencji, poziom kontroli emocjonalnej itp.).

Za pomocą procedur statystycznych określa się rozkład cech (biologicznych i psychologicznych) w populacji i wyznacza przeciętną wartość liczbową lub zakresy wyników przeciętnych, czyli normalnych. Znając normy iloś­ciowe różnych cech możemy porównać z nimi wyniki konkretnego człowieka i określić, czy przysługuje mu atrybut normalności (np. uczenia się, czasu reakcji, lękliwości, czy człowiek reprezentuje normalny poziom inteligencji). W określaniu normalności psychologicznej czasem podaje się, że wynik ilościowy uzyskany przez badanego jest normalny w tym sensie, że nie jest on niższy od przeciętnej w populacji. Ten sposób określania normalności psychicznej powstał w wyniku dyskusji, która toczyła się wokół normalności intelektualnej. Podawano w wątpliwość, czy wynik testu inteligencji znacznie przekraczający wynik średni można uznać za brak normalności psychicznej. Ilościowo pojęta norma rzadko więc jest jedynym kryterium zdrowia czło­wieka.

Podobne prace

Do góry