Ocena brak

KONCEPCJE NORMALNOŚCI

Autor /Gawel Dodano /09.09.2011

Pojęcia norma, normalność, zdrowie i dobrostan mają kluczowe znaczenie dla psychologii klinicznej. Świadomość tego, jaka jest ich formalna struktura, wzajemne relacje i odniesienia treściowe potrzebna jest nie tylko dla zro­zumienia czym jest psychologia kliniczna - potrzebna jest przy ustalaniu kryteriów patologii i stawianiu odpowiedzialnych celów działań praktycznych, między innymi celów terapii. Dlatego też niemal każde wprowadzenie do psychologii klinicznej podejmuje tę ważną tematykę.

Precyzowaniem pojęcia normy (normalności) zajmowali się badacze róż­nych specjalności. W analizach tych pokazano, że należy odróżnić od siebie terminy „norma" i „normalność". O normie mówimy wówczas, gdy mamy na myśli idealny lub realny wzór właściwości. Normalność jest natomiast właściwoś­cią albo zbiorem właściwości przypisanych ludziom, grupom i zgodnych ze wzorem normalności, czyli normą.

Gdy w literaturze psychologicznej omawia się problemy normy najczęściej wymienia się trzy typy norm: ilościową, społeczno-kulturową i teoretyczną.

Podobne prace

Do góry