Ocena brak

KONCEPCJE NABYWANIA KULTURY W PROCESIE FILOGENETYCZNYM

Autor /henio Dodano /10.04.2011

  1. Kultura jest narzędziem adaptatywnym człowieka do środowiska , np. łowienie, myślistwo, wytwarzanie naczyń, narzędzi

  2. Kultura jest środkiem zaspokojenia potrzeb

Kultura jest odpowiedzią na potrzeby człowieka

     3.  Kultura jest sposobem pohamowania popędu

     4.  Kultura powstała z zabawy J. Huizing „Zabawa jako źródło kultury” zabawa wynika z popędu do życia ( ma reguły)

     5.  Kultura powstała z tendencji do naśladownictwa Rene Girard „Początki kultury”

     6.  Kultura wynika z wad człowieka Rouso „ kultura jest związana z cywilizacji”

Podobne prace

Do góry