Ocena brak

Koncepcje konstytucji

Autor /Honorat Dodano /13.12.2011

Wyróżnia się następujące koncepcje konstytucji:

  1. Koncepcja konstytucyjnego państwa - to koncepcja konstytucyjnego społeczeństwa (nie reguluje aparatu władzy, lecz tylko społeczne podmioty władzy).

  2. Koncepcja konstytucji jako bilans - to koncepcja konstytucji jako program; w konstytucji pojawiły się różnego rodzaju postulaty (każdy ma mieć pracę).

Koncepcja konstytucji jako bilans, wymyślił ją Stalin, zawarte zostało w konstytucji ZSRR z 1924 roku. Konstytucja ma być rejestrem, ma utrwalać osiągnięcia, które zostały dotychczas osiągnięte. To gwarantowanie pewnych stosunków politycznych, społecznych i gospodarczych. Konstytucja ma bazować na tym co zostało osiągnięte oraz powinna zawierać elementy programu.

Koncepcja konstytucyjnego państwa została stworzona przez W. Ulbricha; konstytucja ma regulować przede wszystkim aparat państwowy, a nie reguluje społecznych podmiotów władzy( np. sądy polubowne).

Podobne prace

Do góry