Ocena brak

Koncepcje klasy społecznej. Klasy a warstwy społeczne

Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012

Współczesne czynniki klasotwórcze:I. Klasyczna- przyjmuje, że zasadniczą cechą różnicującą ludzi jest posiadanie środków produkcji, gdyż właściciele środków produkcji mogą: dyktować warunki pracy, określać długość dnia roboczego, wywierać decydujący wpływ na władzę, rząd, politykę.

II. Koncepcja wiążąca pojęcie klasy z kategorią społeczno-zawodową. W myśl tej koncepcji włączą się grupy ludzi o przeciwstawnych nawet interesach ekonomicznych, lecz o pewnych wspólnych cechach. Np. klasa rolnicza jako kategoria społeczno-zawodowa łączy właścicieli ziemskich, robotników rolnych, dzierżawców i chłopów.

III. Teoria klas władzy albo teoria elit politycznych. W myśl tej teorii każde społeczeństwo dzieli się na dwie klasy: klasę rządzącą tzw. Elitę, oraz masy rządzone. Pareto podział ten wyjaśniał nierównym rozdziałem właściwości psychicznych, Schumpeter zaś indywidualnymi różnicami zdolności.

___ 3 podstawowe___

IV. Koncepcja ujmująca klasy społeczne jako warstwy społeczne różniące się między sobą głównie stylem życia i prestiżem społecznym. Przedstawicielami tej koncepcji są Marschal, Mackenzie, Warner.

WARSTWY SPOŁECZNE to grupy zróżnicowane pod względem pozycji społecznej.

Podobne prace

Do góry