Ocena brak

Koncepcje jaźni

Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011

Jaźnie społeczne są to sposoby przewidywania samego siebie, identyfikacja własnej tożsamości.

Podgórecki wyróżnia 4 rodzaje jaźni:

1. Pierwiastkowa (osobisty, wewnętrzny pogląd na siebie samego)

2. Fasadowa – identyfikacja naszej tożsamości dla innych (to, co reklamujemy, prezentujemy dla innych)

* samochwalstwo

* tytułomania

* bycie modnym

* powoływanie się na znajomości

3. Odzwierciedlona (elementy opisowe naszej osoby składające się na oczekiwane przez nas wyobrażenie nas przez innych)

4. Subiektywizowana (suma wiedzy, mądrości, doświadczenia, które jednostka zdobyła w procesie socjalizacji i dalszego rozwoju osobniczego. Globalna ocena nas samych zobiektywizowane spojrzenie na siebie samego) 

Ideał wychowawczy – poszczególne poziomy jaźni są ze sobą zintegrowane.

Zjawisko kompensowania – niedostatki na jednym poziomie są uzupełniane przez naddatki na innym poziomie (pozytywna dezintegracja osobowości).

Szczepański:

- jaźń subiektywna: subiektywne wyobrażenie o naszej wewnętrznej istocie, .......... organizujący wszystkie powstałe ................ naszej osobowości

- jaźń odzwierciedlona: zespół wyobrażeń, jaki każdy z nas wytwarza sobie na podstawie ocen otoczenia, tego co sami sobie wyobrażamy, że inni sądzą o nas. Te dwa ........ są wewnętrznymi regulatorami dążenia do realizacji kulturowego ideału osobowości i do realizacji ról społecznych.

Podobne prace

Do góry